Sân cỏ nhân tạo bao nhiêu tiền?

Sử dụng sân cỏ nhân tạo làm phương án thay thế cho những sân đất cát thông thường, hay ở những nơi chưa có điều kiện xây dựng sân vận động lớn thì sân

Xem thêm »