Sân cỏ nhân tạo 11 người đạt chuẩn quốc tế

Không được phổ biến như các loại sân cỏ nhân tạo 5 người và sân cỏ nhân tạo 7 người nhưng sân cỏ nhân tạo 11 người vẫn được các chủ đầu tư khá quan

Xem thêm »