Diện tích một sân cỏ nhân tạo là bao nhiêu?

Sân cỏ nhân tạo bắt đầu du nhập vào Việt Nam từ cuối năm 2006 đến đầu năm 2007 và đến nay đang được phát triển rất mạnh ở khắp các tỉnh thành.

Xem thêm »